C-Tech News

บริษัท ทรานส์ ไทย–มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (ทีทีเอ็ม) ได้จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ค้า ทุกราย ซึ่งจะทำการประเมินทุกครั้งที่ผู้ค้าได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการแล้วเสร็จ

Powered by MakeWebEasy.com